Het industrieel Atrium |Connecting industrial history

Kenniscentrum voor industrieel erfgoed |Documentatie, Informatie, Expositie

Op 5 december j.l. heeft Het Industrieel Atrium bezoek gehad van de politieke partij CDA Helmond.                           
De reden van hun bezoek was om een van onze vrijwilligers in “ het zonnetje” te zetten en te eren met een presentje en een bloemetje.                                                                                                                                             
Deze heugelijke gebeurtenis heeft op initiatief van het CDA Helmond vanmorgen plaats gevonden. Door de fractievoorzitter, de heer Jan Roefs, en de penningmeester, de heer Pieter Vervoort van het CDA werd vanmorgen onze oudste vrijwilliger de Heer Fer Vincken door hen geëerd voor zijn lange staat van dienst bij Het Industrieel Atrium. In de functie van hoofd van de Technische Dienst van Het Industrieel Atrium. In bijzijn van meerdere vrijwilligers werd Fer Vincken, inmiddels 86 jaar oud, toegesproken door de fractievoorzitter van het CDA de heer Jan Roelofs en werd hem bloemen en een cadeau overhandigd als blijk van waardering en dank voor de jarenlange inzet.