Het industrieel Atrium |Connecting industrial history

Kenniscentrum voor industrieel erfgoed |Documentatie, Informatie, Expositie

De tentoonstelling over ' Drukkerij/ Uitgeverij Helmond en de Kwartjesboeken' is afgelopen zondag 23 april geopend tijden de Speciale Open Dag bij het Industrieel Atrium. Het was een groot succes en er waren veel bezoekers.

Een van hen was de heer Chris Schriks. Hij werkte wel 12 jaar bij Drukkerij/ Uitgeverij Helmond en heeft altijd een zwak gehouden voor de Kwartjesboeken. Voorafgaand aan de opening sprak hij een select gezelschap toe in de filmzaal van het Industrieel Atrium over zijn ervaringen bij Drukkerij Helmond en zijn ontmoetingen met de Kwartjesboeken. Ook schreef hij begin dit jaar een prachtig artikel over de geschiedenis van Drukkerij Helmond en de Kwartjesboeken. Dat artikel mogen we ter gelegeheid van de Tentoonstelling hier op onze website publiceren.

Tekst van Chris Schriks – Veldesebosweg 22 – 7231 DW Warnsveld – 0575-520545 – cfj.schriks@planet.nl

Deze tekst mag onder voorwaarden worden gebruikt voor publicatie in een nieuws- of huis-aan-huis-blad onder respectering van de auteursrechten. Dus geen verkorting of wijziging zonder toestemming. Nadere informatie over het honorarium gewenst. Eventuele opbrengst bestemd voor Het Industrieel Atrium. Eventuele illustraties te verzorgen door Kenniscentrum Industrieel Erfgoed (Het Atrium).

Lees meer