Het industrieel Atrium |Connecting industrial history

Kenniscentrum voor industrieel erfgoed |Documentatie, Informatie, Expositie

In het Industrieel Atrium zijn weer nieuwe boeken te koop zoals: - "Helmond, stad van nijverheid en industrie" ( prijs € 5,50 digitaal te koop) boek over de geschiedenis van de nijverheid en industrie van de stad Helmond van de 15de eeuw tot en met de twintigste eeuw. - “ Stampende …

Lees meer


Zondag 1 juli is de derde fotoserie van " Het Industrieel leven van Helmond" geopend door de voorzitter van Stichting Open Galeries Helmond, de heer Wim Raaijmakers, en de voorzitter van de Stichting Industrieel Atrium, de heer Marc Swinkels. Deze fotoserie, 28 foto’s in panelen geplaatst aan …

Lees meer


Op 26 juni jl. verwelkomde het Industrieel Atrium 35 personeelsleden van het Ministerie van Justitie voor een workshop in de drukkerij. Na ontvangst met koffie,thee en gebak werden de personeelsleden aan het werk gezet door de handdrukkers. Er werd geleerd hoe ze een zelfgekozen figuur uit linoleum …

Lees meer

Het Industrieel Atrium ontvangt veel schoolgroepen. Leerlingen kunnen via oude en nieuwe media leuke en interessante informatie vergaren over het industriële verleden van Helmond e.o. Op 10, 11 en 12 april jl. hebben meer dan 60 leerlingen van deze school, allemaal 2de klassers Havo en VWO, een …

Lees meer