Het industrieel Atrium |Connecting industrial history

Kenniscentrum voor industrieel erfgoed |Documentatie, Informatie, Expositie

Kimmenade Groep BV Helmond

KIMMENADE GROEP BV HELMOND

KERNACTIVITEITEN

Kimmenade is een afdichtings bedrijf voor daken en betonnen ondergronden van kelders tot bruggen. Kimmenade werkt met een uniek eigen product, naadloos gespoten. Kimmenade werkt voor bedrijven waar de hoogste eisen gesteld worden aan veiligheid, kwaliteit en levensduur.

BEDRIJFSGESCHIEDENIS

HELMOND

 • 2020 Realisatie nieuw hoofdkantoor Kimmenade Groep BV Vossenbeemd Helmond.
 • 2019 De bruto omzet van de Kimmenade Groep bereikt een record van ongeveer €.16 miljoen. Het totaal aantal personeelsleden is dan 95.
 • 2015 De dochtermaatschappij en vestiging in Duitsland “ Kimmenade GmbH” in Kleve gaat van start.
 • 2005 In dat jaar bereikt Kimmenade Nederland BV een omzet van 7 miljoen euro’s.
 • 2004 Het management van Kimmenade Nederland BV en Maarten van de Kimmenade nemen alle aandelen  van Kimmenade Nederland BV van CRH Dublin over via een management by-out. Kimmenade Nederland BV gaat vanaf dat jaar met de nieuwe aandeelhouders zelfstandig verder. In dat jaar  wordt de besloten vennootschap Kimmenade Groep BV opgericht.
 • 2001 De merken Novapren, Novacell en Novaplast worden geregistreerd voor Benelux, EU en de USA.
 • 2000 In dit millenniumjaar wordt de bouwdivisie van Yule Cato PLC inclusief de Kimmenade activiteiten aan C. R. H. Pic Dublin Ierland verkocht.
 • 1992 Een succesvolle afronding van een pilotproject van het Ministerie van VROM genaamd PMZ productgerichte Milieu zorg vindt plaats.
 • 1989 Een vestiging in Nieuwegein  gaat van start en er is reeds 5 miljoen m2 Novapren toegepast bij daken en overige afdichtingen.
 • 1988 Maarten van de Kimmenade verkoopt al zijn aandelen aan de Engelse multinational Yule Cato PLC te Sussex UK. De activiteiten van Kimmenade Nederland worden geïntegreerd in de bouwdivisie van Yule.
 • 1987 Een grote order voor het renoveren van 30.000 m2 dak van de Frankfurter Messe   gebouwen in Frankfurt Duitsland wordt gerealiseerd.
 • 1986 Een dakdekkersbedrijf uit Gelsenkirchen in Duitsland wordt overgenomen.
 • 1982 In Helmond investeert Kimmenade in eigen productiefaciliteiten voor het product  Meycopren. Maarten van de Kimmenade richt met anderen Vebidak nieuwe stijl op en werd vice voorzitter van deze vereniging.
 • 1980 Meycropen Nederland BV en Kimmenade Dakwerken BV worden samengevoegd tot een organisatie genaamd Kimmenade Nederland BV. Grote projecten zoals de daken voor Hema bakkerijen in Utrecht, distributie centra van de Bijenkorf, Koninklijke Jaarbeurs te Utrecht, Panorama Mesdag in Den Haag, Rijksmuseum Vincent van Gogh in Amsterdam worden met succes opgeleverd. Verder vonden er afdichtingswerkzaamheden plaats aan het Koninklijk Paleis te Soestdijk, vliegtuig en munitiebunkers voor de NAVO en voor de Rijksgebouwendienst. Kimmenade geeft daarbij standaard een garantie van 10 jaar op haar werkzaamheden daar waar de concurrentie maar 5 jaar geeft. Rond 1980 zijn er door Kimmenade Nederland BV ongeveer 10 miljoen m2 dakrenovaties gerealiseerd.
 • 1978 Meycropen Belgium wordt opgericht.
 • 1974 Oprichting besloten vennootschap Kimmenade Nederland BV.
 • 1973 Er wordt een vestiging in Woerden geopend waar tevens in dat jaar een manager voor wordt gezocht.
 • 1972 Maarten van de Kimmenade verwerft het procedé Meycropen, het waterdicht afwerken van wanden en daken, van de Zwitserse multinational Meynadier uit Zurich in licentie voor de afzet in de Benelux en USA. Hij richt daarvoor een aparte firma op genaamd Meycropen Nederland BV. Deze firma functioneert naast de firma Kimmenade Dakwerken BV.
 • 1971 De afdeling dakbedekking van de NV Nedteer in Diemen wordt overgenomen. De vestiging in Diemen gaat verder onder de naam Kimmenade. Kimmenade Nederland BV heeft dan ongeveer 110 personeelsleden in dienst.
 • 1970 Maarten van de Kimmenade neemt de leiding van het bedrijf officieel over van zijn moeder. Onder zijn supervisie groeit het bedrijf. Tegelijk wordt er in dat jaar een vergunning verkregen overeenkomstig de Vestigingswet Bedrijven en het Vestigingsbesluit Bouwnijverheidsbedrijven voor het bitumineuze dakdekkingsbedrijf.
 • 1965 In dit jaar overlijdt plotsklaps Richard van de Kimmenade. Hij is dan pas 58 jaar oud. De zoon Maarten van de Kimmenade gaat zijn moeder meehelpen in het bedrijf.
 • 1962 Vebidak wordt opgericht en Richard van de Kimmenade wordt bestuurslid.
 • 1958 De firma M.L van Kimmenade wordt omgezet in een naamloze vennootschap en krijgt de naam Kimmenade Dakwerken NV gevestigd in Helmond aan de Watermolenwal nummer 8. De vennoten zijn R.J.N. van de Kimmenade en zijn vrouw F.L. van de Looveren. Belangrijke opdrachtgevers zijn: Kerkgebouwen, scholen, kazernes, abdijen, bejaardencentra, staatsmijnen, bedrijven, universiteiten, staatsinstellingen en musea.
 • 1953 De firma verhuist weer door ruimtegebrek naar een pand op het industrieterrein aan de Binnendijk 2 te Helmond.
 • 1951 De founding father M.L. van de Kimmenade overlijdt op de respectabele leeftijd van 90 jaar.
 • 1947 De bruto omzet van de firma in dat jaar bedraagt Fl.60.426,- ofwel hedentendage een waarde vertegenwoordigend van €. 295.649,-
 • 1945 Vennoot Eduardus Leonardus van de Kimmenade, de oudste zoon van Martinus, overlijdt op de nog jonge leeftijd van 48 jaar. Richardus Johannes Nicolaas, Richard van de Kimmenade de tweede zoon van Martinus blijft als enige vennoot over. Hij zet de firma M.L. van de Kimmenade op 39 jarige leeftijd door.
 • 1944 Uit dit huwelijk wordt de zoon Maarten geboren. Hij zou later een grote rol spelen bij de groei van het familiebedrijf.
 • 1941 Richardus, Richard, van de Kimmenade trouwt met Francine  Lamberta van de Looveren.
 • 1932 In 1932 vindt Martinus, dan 71 jaar oud, het genoeg. Hij draagt de firma over aan zijn zonen Eduardus die  inmiddels dan 35 jaar is en Richardus die dan 26 jaar oud is. De twee nieuwe eigenaren van de firma M. L.  van de Kimmenade verwerven het agentschap voor verkoop van producten van de firma Olste  Asphaltfabriek NV uit Olst en worden de asfalt en teerproducten van deze firma opgenomen in het productenprogramma van de firma M. L. van de Kimmenade. Opdracht voor grote projecten zoals de 20.000 m2 dak voor het grootwarenhuis “ INNOVATION” in Antwerpen worden in die periode door de firma verworven.
 • 1915 Op 14 juli 1915 verhuist Martinus met zijn familie naar Helmond. Zij gaan daar wonen op de Havenweg. Maar weer is het maar tijdelijk. In het jaar 1922 verhuist het gezin nog eens, dit keer naar de uiteindelijke verblijfplaats, de woning aan de Stationsplein 3 in Helmond. Martinus is dan al 61 jaar. Hij heeft dan een lange periode van diverse handelsactiviteiten in verschillende gemeenten in Nederland achter de rug. In    Helmond bouwt hij verder aan zijn handelsonderneming in bouwmaterialen.

MIERLO 1909-1915

In 1909 begint Martinus van de Kimmenade in Mierlo handelsactiviteiten in bouwmaterialen  maar ook in kalk. Deze handelsactiviteiten vormen de basis voor de latere dakbedekking activiteiten van de familie van de Kimmenade. Martinus kan dan ook met kan dan ook met recht de “ founding father” van de Kimmenade Groep Helmond genoemd worden. Aanvankelijk werkt hij vanuit zijn woning in Mierlo maar vanwege de uitbreiding van activiteiten en problemen van aan en afvoer en opslag opent Martinus eenvestiging aan de Kanaaldijk in Helmond. Dat is maar tijdelijk want in dat zelfde jaar 1909 verhuisd de onderneming M. L. van de Kimmenade handelsagent in bouwmaterialen   naar een vestiging aan de Havenweg in Helmond. Hij woont dan nog steeds in Mierlo. Pas 6 jaar later zou hij met zijn gezin weer verhuizen maar dan naar Helmond omdat hij dichter bij zijn bedrijf in Helmond wilde wonen. Dat was effectiever, leverde minder tijdverlies op.

Nieuw hoofdkantoor 2020

Productieproces van oud naar nieuw

                  

VOORGESCHIEDENIS

VENLO 1905- 1909

In het jaar 1905 verlaat Martinus  met zijn gezin Amsterdam en vestigt zich als handelsman in Venlo op 16 juni 1905. De familie woont in een woning aan de Groote Beekstraat 29. Hij handelt dan in rijwielonderdelen, werft leidekkers uit de omgeving van Venlo en vraagt een vergunning aan voor de verkoop van bier en wijn vanuit zijn woning aan de Groote Beekstraat 29. Op 3 juli 1906 wordt het vierde kind, zoon Richardus, Johannes, Nicolaas daar geboren. Martinus besluit drie jaar nadien terug te gaan naar zijn roots en verhuist in Juni 1909 naar zijn geboorteplaats Mierlo.

GOUDA-AMSTERDAM 1895-1905

Op 4 juni 1895 vertrekt Martinus met zijn  vrouw vanuit Mierlo naar Gouda. Zij blijven daar twee jaar. Op 5 mei 1897 laat hij zich inschrijven in Amsterdam als handelsreiziger in wijnen. Martinus betrekt met zijn familie een woning, nummer 123, aan de Overtoom. Op 25 september wordt daar hun tweede kind geboren, zoon Eduardus Gerardus, roepnaam Ed. De zaken lopen goed en in het jaar 1901 wordt Martinus benoemd tot penningmeester van de “ Handelsvereeniging Eeendracht” afdeling Amsterdam. In 1903 verhuist het gezin naar een pand, nummer 169, gelegen aan de Ceintuurbaan in Amsterdam. Daar begint Martinus een bierhuis waar hij zowel wijnen als bier verkoopt. Een jaar daarvoor was hun derde kind dochter Mathilde, Pauline, Marie geboren.

MEPPEL

 • 1895 Martinus huwt in Meppel op 25 mei 1895 met juffrouw Johanna, Maria, Louisa Ten Brink. Hij is dan vier en dertig jaar oud. Zij is 24 jaar. Hij is dan handelsreiziger in wijnen en gaat met zijn vrouw tijdelijk in Mierlo wonen. Zijn vader is dan inmiddels in Mierlo logementhouder geworden.

MIERLO

 • 1861 De oudste zoon van Nicolaas van de Kimmenade, Martinus Leonardus, volgt zijn vader niet op maar ontwikkelt zich in de loop der jaren als de “founding father” van de hedendaagse internationaal opererende onderneming de Kimmenade Groep BV. Hij werd geboren op Maandag 10 juni 1861 om vijf uur in de morgen in het ouderlijk huis te Mierlo. Op het bevolkingsregister van Mierlo 1874-1885 staat dat Martinus Leonardus timmerman was. Dat beroep heeft hij maar een paar decennia uitgeoefend, waarschijnlijk van rond 1880-1895. Vanaf het jaar 1895 wordt hij dan handelsreiziger en ontwikkelt en realiseert hij een grote verscheidenheid aan handelsactiviteiten.
 • 1828 Nicolaas van de Kimmenade, geboren in Mierlo op 23 december 1828, kan aangemerkt worden als een stamvader van de familie van de Kimmenade uit Mierlo. Aanvankelijk was zijn beroep timmerman. Hij was getrouwd met Francisca Linders die uit Helmond kwam. Zij woonden in Mierlo in de marktstraat en kregen 8 kinderen. De verdeling naar geslacht tussen de 8 kinderen was 50/50, 4 zonen en 4 dochters. De oudste zoon was Martinus Leonardus, geboren op 10 juni   1861, en de jongste zoon was Nicolaas Egidius die op 19 februari 1871 werd geboren. Vader Nicolaas zou later logementhouder worden zo ook zijn vrouw. In het jaar 1906 zou de jongste zoon Nicolaas Egidius het logement van zijn ouders overnemen. In dat jaar krijgt hij dan de drankvergunning op zijn naam. De stamvader, Nicolaas, overlijdt op 19 juli in het jaar 1905. Zijn vrouw was al eerder over overleden op 7 april 1894.

Bevolkingsregister 1874.