Het industrieel Atrium |Connecting industrial history

Kenniscentrum voor industrieel erfgoed |Documentatie, Informatie, Expositie

Begeman modelmakerij

Een belangrijk en onmisbaar bedrijfsonderdeel van de gieterij is de modelmakerij. Hier maakt en onderhoudt met alle (houten) gietmodellen die als basis en uitgangspunt dienen voor het gieten van het eindproduct